Kemânî Ali Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Ali Ağa
Makamı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Kemâni Ali Ağa Şehnaz Peşrev

Notası

Kemânî Ali Ağa'nın Şehnâz peşrevi notası - 1
Kemânî Ali Ağa'nın Şehnâz peşrevi notası - 2

Bir yanıt yazın