Kemençeci Nikolâki

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemençeci Nikolâki
Makamı: Müstear makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Notası

Kemençeci Nikolâki'nin müstear peşrevi notası

Bir yanıt yazın