Müstear makâmı, eserleri ve notaları

Müsteâr makâmı özellikleri

  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Segâh makâmı dizisine, Müsteâr Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.

Makâmın seyri

Dizinin sesleri kullanılarak, seyre Durak sesi civarından başlanır. Müsteâr Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak, Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh makâmının dizisine geçilerek, orta seslerde dolaşılır.

Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Dörtlüsü halinde yukarıya çıkılır. Tekrar Segâh dizisinin seslerine geçilerek, muhtelif seslerde kalışlar yapılabilir. Müsteâr Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Segâh perdesinde karar verilir.

Bir yanıt yazın