Müsteâr makâmı, eserleri ve notaları

Müstear makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Müsteâr makâmı, Segâh makâmı dizisine, Müsteâr Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.

Dizinin Seyri

Dizinin sesleri kullanılarak, seyre Durak sesi civarından başlanır. Müsteâr Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak, Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh makâmının dizisine geçilerek, orta seslerde dolaşılır.

Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Dörtlüsü halinde yukarıya çıkılır. Tekrar Segâh dizisinin seslerine geçilerek, muhtelif seslerde kalışlar yapılabilir. Müsteâr Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Segâh perdesinde karar verilir.

Yorumunuz