Müstear makamı, eserleri ve notaları

Müstear makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Segâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Nevâ perdesidir.
  • Yeden’i: Kürdi perdesidir.
  • Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Dizisi: Müstear makamı, Segâh makamı dizisine, Müsteâr Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.

Dizinin Seyri

Dizinin sesleri kullanılarak, seyre Durak sesi civarından başlanır. Müsteâr Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak, Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh makamının dizisine geçilerek, orta seslerde dolaşılır.

Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Dörtlüsü halinde yukarıya çıkılır. Tekrar Segâh dizisinin seslerine geçilerek, muhtelif seslerde kalışlar yapılabilir. Müsteâr Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Segâh perdesinde karar verilir.