Kemençeci Nikolâki

Rum asıllı bestekâr ve kemençe sanatçısı Kemençeci Nikolâki’nin XIX. yüzyıl ortalarında İstanbul’da doğduğu ve 1915 yılı civarında İstanbul’da öldüğü tahmin edilmektedir. Şehnâz ve Mâhur saz semâîleri en ünlü eserleridir.

Bûselik peşrevi yüksek sanat değeri taşıyan güzel eserlerinden biridir. Lâvtacı Civan ve Andon kardeşlerle uzun süre birlikte çalışmıştır.

Türk müziği repertuarına 30 dolayında saz ve söz eseri kazandırmıştır. Saz eserleri, şarkılarına oranla daha başarılıdır.

Kemençeci Nikolâki’nin elimizde 12’si saz eseri, diğerleri şarkı olmak üzere 21 eseri bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın