Neyzen Sâlih Dede

Eserin künyesi

Bestecisi: Neyzen Sâlih Dede
Makamı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

UŞŞAK SAZ SEMAİSİ - Neyzen Salih Dede

Notası

Neyzen Sâlih Dede'nin uşşak saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın