Refik Fersan

Eserin künyesi

Bestecisi: Refik Fersan
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Notası

Refik Fersan'ın hicâz peşrevi notası

Bir yanıt yazın