Tanbûrî Nûman Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Nûman Ağa
Makamı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Sakîl usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Notası

Tanbûrî Nûman Ağa'nın şevk-efzâ peşrevi notası - 1
Tanbûrî Nûman Ağa'nın şevk-efzâ peşrevi notası - 2

Bir yanıt yazın