Ûdî Nevres Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Ûdî Nevres Bey
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

T.R.T. Saz Sanatçıları

Notası

Udî Nevres Bey'in hüzzâm saz semâîsi notası - 1
Udî Nevres Bey'in hüzzâm saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın