Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa’nın nişaburek saz semaisi

Eserin künyesi

Beste: Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa
Makam: Nişâburek makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ney: Salih Bilgin ve Tanbur: Murat Aydemir

Neva 2 - Nişaburek Saz Semaisi (Official Video)

Notası

Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın nişâburek saz semâîsi notası