Eserin künyesi

Yöresi: Kırşehir yöresi
Kaynak kişisi: Neşet Ertaş
Derleyeni: T.R.T.
Notaya alanı: Prof. Dr. Erol Parlak
Formu: Türkü formu

Sözleri

Ayva turunç narım var
Benim ahu zarım var
Hep derdinden ağlarım
Bir vefasız yârim var

Bağlantı:
Al elmayı ver narı
Ağlarım zârı zârı
Tez günlerde gönderin
O âhu gözlü yâri

Ayva turunç nar bende
Aldı aklım yar bende
Hiç melhem kâr eylemez
Yâr yâresi var bende

Ayva turunç neyleyim
Hâlimi arz eyleyim
Zaten bende talih yok
Ta güççükten beri böyleyim

Video yorumları

Neşet Ertaş

Nidâ Ateş ve Prof. Dr. Erol Parlak

Gülşen Kutlu

Elvan Sevim

Sabahattin Gülümser

Notası

Ayva turunç narım var notası - 1
Ayva turunç narım var notası - 2
Ayva turunç narım var notası - 3

Bir yanıt yazın