Eserin künyesi

Yöresi: Çanakkale yöresi
Kaynak kişisi: Saniye Can
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Balıkesir, yolunda
Sepeti var, kolunda
Ben yârimi, kaybettim
Balıkesir, yolunda

Bağlantı:
Debre de, civanıma, debreli
Debre de, güzelime, debreli

Entarisi, pembeden
Yakışıyor, giymeden
Ben yârimi, tanırım
Yüzündeki, benlerden

Entarisi, filizi
Kim bilir, hâlimizi?
Esti, bir hafif, rüzgar
Ayırdı, ikimizi

Video yorumları

Ali Çakar

Balıkesir yolunda - Ali Çakar

İsim belirtilmemiş?

Balıkesir Yolunda(Debreli Güzelime Debreli)

Notası

Balıkesir, yolunda notası

Bir yanıt yazın