Bugün sabah ile visâl-i yardan

Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum
Söz: Emrah
Kaynak kişisi: Âşık Yaşar Reyhani
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü

Sözleri

Bugün sabah ile visâl-i yardan
Bana bir haber var inceden ince
O boyu zertarı hayâl-i yardan
Yüzbin eser var inceden ince

Olmak ister isen (emman) muhabbet pezir
Zencir-i hevaya gel olma esir
Eğer aşığısan (emman) gel şu bezme gir
Gör bah ki neler var inceden ince

Ey Emrah aldanma sen bu lâneye
Düşme dar-u dehri sunan dâneye
Köhne-i zen derler bu gamhâneye
Ervah ki neler var inceden ince

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe ve Reyhan Ediş

Adile Kurt Karatepe & Reyhan Ediş || Bugün Sabah İle Visal-i Yardan ||

Erdal Erzincan ve Nurullah Akçayır

Erdal ERZİNCAN - Nurullah AKÇAYIR / Bugün Sabah İle Visal-i Yardan

Beyhan Aksoy

Bugün Sabah İle Visal-i Yardan

Notası

Bugün sabah ile visâl-i yardan notası - 1
Bugün sabah ile visâl-i yardan notası - 2

Yorumunuz