Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum yöresi
Güfte şairi: Emrah
Kaynak kişisi: Âşık Yaşar Reyhani
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Bugün, sabah ile, visâl-i yardan
Bana bir haber var, inceden ince
O boyu zertarı, hayâl-i yardan
Yüzbin eser var, inceden ince

Olmak ister isen, (emman) muhabbet pezir
Zencir-i hevaya gel, olma esir
Eğer aşığısan, (emman) gel şu bezme gir
Gör bah ki neler var, inceden ince

Ey Emrah, aldanma sen, bu lâneye
Düşme dar-u dehri, sunan dâneye
Köhne-i zen derler, bu gamhâneye
Ervah ki neler var, inceden ince

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe ve Reyhan Ediş

Adile Kurt Karatepe & Reyhan Ediş || Bugün Sabah İle Visal-i Yardan ||

Erdal Erzincan ve Nurullah Akçayır

Erdal ERZİNCAN - Nurullah AKÇAYIR / Bugün Sabah İle Visal-i Yardan

Beyhan Aksoy

Bugün Sabah İle Visal-i Yardan

Notası

Bugün, sabah ile, visâl-i yardan notası - 1
Bugün, sabah ile, visâl-i yardan notası - 2

Bir yanıt yazın