Eserin künyesi

Yöresi: Sivas – Divriği yöresi
Kaynak kişisi: Nuri Üstünses
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Eşimden ayrıldım yoktur karârım
Uçan kuştan haberini sorarım
Gece gündüz hasretinle yanarım

Bağlantı:
Beni öldürmeli dövmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil
Beni öldürmeli dövmeli değil

Yedi yıldır haberini almadım
Geçti ömrüm bir murada ermedim
Fırsat elde iken demler sürmedim

Elimden aldırdım gözü elâyı
Onun için terk’eyledim sılayı
Başıma almışım türlü belâyı

Video yorumları

Prof. Dr. Erol Parlak

Nidâ Ateş

Hâlimiz Ahvâlimiz Grubu

Notası

Eşimden ayrıldım yoktur karârım notası - 1
Eşimden ayrıldım yoktur karârım notası - 2

Bir yanıt yazın