Eserin künyesi

Yöresi: Kahramanmaraş yöresi
Kaynak kişisi: Mehmet Mustafa Dede
Formu: Deyiş formu

Sözleri

Harâbât ehliyiz, mestâneyiz, biz
Âlemin nâdânı, bîgâneyiz, biz
Vahdet şarabından, içmek, istersen
Bizden iç, şarabı, meyhâneyiz, biz
Ali dost, Veli dost da, deli dost

Serimizden esen, sevdâ, yelidir
Bizi, harap eden, aşkın, selidir
Muhabbet Kevserdir, sâki, Ali’dir
Ol sâki, elinden, mestâneyiz, biz
Ali dost, Veli dost da, deli dost

Nihad güller, açmış, dostun, bağında
Güneşler yayılmış, her, çırağında
Muhabbet bezminden, yâr, otağında
Nazımız çekilir, cânânıyız, biz
Ali dost, Veli dost da, deli dost

Kelimelerin Türkçe karşılıkları

Harâbât: Yıkıntılar, harabeler, viraneler.
Mestâne: Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine.
Nâdân: Bilgisiz, cahil.
Nobran: Kaba, kötü.
Bîgâne: Yabancı.

Video yorumları

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan - Harabat Ehliyiz

Sabahat Akkiraz

Sabahat Akkiraz - Harabat Ehliyiz

Cânân Başkaya

Ali Dost,Veli Dost , Deli Dost -(Harabat Ehliyiz Mestaneyiz Biz )- Canan Başkaya

Sevdâ Gül

06 sevda gül harabat ehliyiz mestaneyiz biz 30.12.2012 kadın aşıklar

Arzu Şahin

Arzu Şahin - Ali Dost

Bir yanıt yazın