Eserin künyesi

Yöresi: Kahramanmaraş yöresi
Kaynak kişisi: Mehmet Mustafa Dede
Formu: Deyiş formu

Sözleri

Harâbât ehliyiz mestâneyiz biz
Âlemin nâdânı bîgâneyiz biz
Vahdet şarabından içmek istersen
Bizden iç şarabı meyhâneyiz biz
Ali dost Veli dost da deli dost

Serimizden esen sevdâ yelidir
Bizi harap eden aşkın selidir
Muhabbet Kevserdir sâki Ali’dir
Ol sâki elinden mestâneyiz biz
Ali dost Veli dost da deli dost

Nihad güller açmış dostun bağında
Güneşler yayılmış her çırağında
Muhabbet bezminden yâr otağında
Nazımız çekilir cananıyız biz
Ali dost Veli dost da deli dost

Kelimelerin Türkçe karşılıkları

Harâbât: Yıkıntılar, harabeler, viraneler.
Mestâne: Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine.
Nâdân: Bilgisiz, cahil.
Nobran: Kaba, kötü.
Bîgâne: Yabancı.

Video yorumları

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan - Harabat Ehliyiz

Sabahat Akkiraz

Sabahat Akkiraz - Harabat Ehliyiz

Cânân Başkaya

Ali Dost,Veli Dost , Deli Dost -(Harabat Ehliyiz Mestaneyiz Biz )- Canan Başkaya

Sevdâ Gül

06 sevda gül harabat ehliyiz mestaneyiz biz 30.12.2012 kadın aşıklar

Arzu Şahin

Arzu Şahin - Ali Dost

Bir yanıt yazın