Eserin künyesi

Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Diğer bilgileri: Bilinmiyor
Formu: Türkü formu

Sözleri

İndim yârin bahçesine
Gül dibinde gül-i ter
Yavaş yürü sevdiceğim
Câhilim aklım gider

Aldın aklımı başımdan
Oldum mecnûndan beter
Billâhi yâr hilâfım yok
Şu sînem yanar tüter

Gözlerimden yaşlar akar
Bâzen gönlümü üzer
Bâzen sever kıskanır da
Bâzen atlatır geçer

Video yorumları

Cevdet Bolvadin

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Gülden Sarıkâhya

Notası

İndim yârin bahçesine notası

Bir yanıt yazın