Nasıl yar diyeyim ben böyle yare türküsü

Sözleri

Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra

Karadır kaşların keman istemem
Şu gönlümden özge mihman istemem
Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra

Coşkun çaylar gibi çağlamayan yâr
Gönlünü gönlüme bağlamayan yâr
Benim bu halime ağlamayan yâr
Daha ağlamasın öldükten sonra

Pîr Sultan Abdal’ım sürem bu yolu
İnsanı kâmilin olmuşam kulu
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra

Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan
Sözleri: Pîr Sultan Abdal
Kaynak kişisi ve derleyeni: Ali Ekber Çiçek
Notaya alanı: Tuncer İnan
Formu: Türkü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin - Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare - Erzincan

Esat Kabaklı

Esat Kabaklı - Nasıl Yar Diyeyim

Nidâ Ateş

Nida Ateş --- Nasıl Yâr Diyeyim Ben Böyle Yâre

Deniz Toprak

Deniz Toprak - Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare

İlkay Akkaya

ilkay akkaya nasıl yar diyeyim ben böyle yare

Notası

Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre notası