Eserin künyesi

Yöresi: Sivas yöresi
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Sarardım ben sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda
Her geçene sorardım

Bağlantı:
Al dağlar yeşil bağlar
Gurbette yârim ağlar
Açtı mola şu Sivas’ın gülü yaprağı
Çekti bizi o yerlerin suyu toprağı

Kayalardan kayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım

Video yorumları

Hüseyin Turan

Emel Sayın

Emel Taşçıoğlu

Nuray Hafiftaş

Notası

Sarardım ben sarardım notası

Bir yanıt yazın