Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Kaynak kişisi: Tanburacı Osman Pehlivan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Yalı kenarında zülfüm tararım
Zülfüm tarağını kaybettim ararım
Benim yoktur hiç kimseye zararım
Hanım senin pamuk ellerin kınalı

Yalı kenarına serdim postumu
Gelen geçen çiğner benim üstümü
Şimdi bildim düşman ile dostumu
Hanım senin pamuk ellerin kınalı

Video yorumları

Melihat Gülses

Hüseyin Yaltırık

İsim belirtilmemiş…

Notası

Yalı kenarında zülfüm tararım notası

Bir yanıt yazın