Yalı kenarında zülfüm tararım türküsü

Sözleri

Yalı kenarında zülfüm tararım
Zülfüm tarağını kaybettim ararım
Benim yoktur hiç kimseye zararım
Hanım senin pamuk ellerin kınalı

Yalı kenarına serdim postumu
Gelen geçen çiğner benim üstümü
Şimdi bildim düşman ile dostumu
Hanım senin pamuk ellerin kınalı

Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli
Kaynak kişisi: Tanburacı Osman Pehlivan
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü

Video yorumları

Melihat Gülses

08 melihat gülses yalı kenarında zülfüm tararım 22.12.2011

Hüseyin Yaltırık

Hüseyin YALTIRIK Yalı Kenarında Zülfüm Tararım

İsim belirtilmemiş…

Golden Horn Ensemble - Potpori [ Harem'de Neşe © 1995 Kalan Müzik ]

Notası

Yalı kenarında zülfüm tararım notası