Hüseyin Yaltırık

Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık, ilkokulu Güzelçamlı’da, ortaokul ve Lise öğrenimini Söke’de tamamladı. 1975 yılında T.R.T.’nin açtığı amatör – mahallî ses ve saz sınavını kazanarak, radyoda çalıp söyleme hakkı elde etti.

1975 – 1978 yılları arasında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nden mezun oldu.

1978 – 1979 Öğretim yılında, Kırklareli Ticaret Lisesi’nde, İngilizce öğretmenliğine başladı. 1984 – 1985 Öğretim yılında, Konya Beyşehir’e atandı. Bu öğretim yılının sonunda (1985 yılında) sınavla Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Okutmanlığı’nı kazanarak, bu Üniversitenin çeşitli fakültelerinde 1988 yılına kadar okutman olarak çalıştı.

Hüseyin Yaltırık, bu dönem içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin (İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) lisans tamamlama programını bitirerek mezun oldu. 1987 yılında T.R.T. İzmir Radyosu’nun açtığı yetişmiş ses sanatçısı sınavını kazanarak, kadro karşılığı sanatçı olarak, bu kuruma intisap etti.

Hüseyin Yaltırık, sanatçı iken aynı zamanda 1992 – 1993 Öğretim Yılında, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Türk Halk Müziği dalında açtığı Yüksek Lisans Programını tamamlayıp, “Mahmut Ragıp Gazimihal’in Hayâtı ve Türk Halk Müziğine Katkıları” başlıklı tezini verdi.

T.R.T.’deki görevi esnasında 1988 yılında, İsviçre’nin Cenevre şehrinde EBU’nun (Avrupa Yayın Birliği) Halk Müziği toplantısına, T.R.T.’nin temsilcisi olarak katıldı ve daha sonra aynı amaçla, Belçika’nın Brüksel şehrinde, B.R.T. (Belçika Radyo Televizyon Kurumu) ev sahipliğinde yapılan, EBU toplantısına da aynı sıfatla katıldı.

1989 Yılında T.R.T. adına, Yugoslavya’nın Voyvodina Bölgesi’ndeki Novi – Sad şehrinde gerçekleştirilen, E.B.U. Halk Müziği Festivali’ne, 1998 yılında da, İsrail’in Aşkelon kentinde gerçekleştirilen, Britsa müzik Festivaline, T.R.T. adına katılan gruplara, “kafile başkanı” sıfatıyla katıldı.

1994 – 1995 Öğretim Yılında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi (Folklor) Ana Bilim Dalı’nda açılan Doktora Programına başladı. 17 Ekim 2000 tarihinde, “Trakya Bölgesi Tasavvufî Halk Müziği’nde Güfte – Beste İlişkisi” başlıklı doktora tezini tamamlayıp, bu programdan mezun oldu.

28 Aralık 2008 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda “Müzik Bilimi” alanında, Y.Ö.K. tarafından açılan, Doçentlik sınavını vererek, bu alanda “Doçent” unvanı aldı. Hüseyin Yaltırık’ın yayımlanmış kitapları, makaleleri, bildirileri, CD çalışmaları, derlemeleri ve (görev dışı) radyo programcılığına ilişkin çalışmaları olmuştur.

Bir yanıt yazın