Beyati makamı, eserleri ve notaları

Beyâtî makamı, eserleri ve notaları
  • Donanımı: Si için koma bemolü donanıma yazılır.
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Makamın seyri, çıkıcı – inicidir.
  • Dizisi: Beyâtî makamı, Yerinde Uşşak dörtlüsüne, Nevâ’da Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Uşşak dörtlüsü ile, Bûselik beşlisinin ek yerindeki Nevâ perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnili yarım karar yapılır.
  • Yeden’i: 2. Çizgideki sol Rast perdesidir.

Dizinin seyri

Güçlü perdesi civarından başlanır. Seyir sırasında Nevâ’da Hicaz ve Çargâh’ta Nikriz geçkileri yapılır. Muhayyer perdesinde bir Kürdi Dörtlüsü halinde genişleme yapar.