Asdik Ağa

Asıl adı Asadur Hamamcıyan olan Asdik Ağa, 1840 yılında İstanbul’un Ortaköy semtinde dünyâya geldi.

Dayısı aktör Mofses Papazyan’dan, sonra Aristakes Ohanesyan’dan musiki öğrendi. Din dışı Türk Musikisi’nde birkaç bin parçayı ezbere almış iyi bir hânende olarak tanındı.

Abdülhalim Paşa’nın koleksiyonunun büyük kısmını notaya alan Asdik Ağa, Hacı Ârif Bey‘i ve Şevkı Bey‘i taklid etmiş ve günümüze 41 eseri gelebilmiştir.

Asdik Ağa

Bir yanıt yazın