Dramalı Hasan Hasgüler

Dramalı Hasan Hasgüler, 1896 yılında Drama’da dünyâya gelmiş, 1912 Balkan harbinde ailesiyle beraber İstanbul’a göç etmiş ve bu yaşlarda ud‘a başlamıştır.

Türk musikisine dair geniş bir bilgi edinen bestekârın, hocaları hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır.

Yunanistan, Mısır ve Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere, bir çok yabancı ülkede konserler vermiştir.

18 Haziran 1984 tarihinde vefat eden Dramalı Hasan Hasgüler’in, elimizde seksen civarında eseri mevcuttur.

Dramalı Hasan Hasgüler besteleri
Dramalı Hasan Hasgüler ve Süheyla Bedriye düeti (TRT) 1983

Bir yanıt yazın