Kemâl Niyâzi Seyhun

Kemâl Niyâzi Seyhun, kaymakam Niyâzi Bey’le, Şahver Hanım’ın oğludur. Babasının görevli olarak bulunduğu Akkâ’da 1885 yılında dünyâya gelmiştir. İstanbul Kadıköy’de Mahmudiye İlkokulunu, Kadıköy Rüşdiyyesini ve Vefâ İdâdisi’ni bitirmiştir.

1906 yılında Mâliye Nezâreti Duyûn-ı Umûmiye Kalemi’ne girmiştir. On sekiz yaşında kendi kendine keman öğrenmiş, fakat kısa bir müddet sonra bu sazı bırakıp kemençe çalmaya başlamiştır.

Kanûnî Garbis Efendi, Kemânî Aleksan Ağa, Tophane’li Sabri Bey Üsküdar’lı Ziyâ Bey ve Ûdî Nevres Bey gibi müzisyenlerden istifâde etmiş, İstanbul Konservatuvarı ve İstanbul Radyosu’nda çok uzun yıllar çalışmıştır.

Şark Mûsiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında olan, elimizde taş plaklara yaptığı taksimlerden başka, bir saz eseri ve bir şarkısı bulunmaktadır. 27 Mart 1967 tarihinde vefat etmiştir. Kaynak: devletkorosu.com

Bu yazıda 2 yorum var

  1. Nermin Kaygusuz

    Merhaba, Kemal Niyazi Bey’in Leyla isimli bir sözlü eseri de var. T.R.T. de kayıtları mevcut sanıyorum.

Bir yanıt yazın