Lâvtacı Civan Ağa

Lâvtacı Civan Ağa’nın asıl adı Zivanis’tir ve Andon ile Hristo‘nun ağabeyidir. Lâvtasıyla köçekçe takımlarının ünlü sazendesi olmuştur. Gözleri çok zayıf gördüğü için “Kör” ve “Âmâ” lâkapları ile de anılmıştır. Adına, bazı kaynaklarda Zirvan olarak da rastlanır.

Köçekçe takımlarındaki kudreti icrasıyla tanınan Lâvtacı Civan Ağa, hânendeliğinin yanısıra parlak üslûbuyla da tanınan bir bestekârdır.

Çok güzel ve tutulan şarkılar bestelemiştir. Özellikle aranağmesi ile ünlenen nihâvend şarkısından (Dil Seni Sevmeyeni…) pek çok sanatçı etkilenip, esinlenmiştir.

Vasilaki, Tatyos ve kendi kardeşlerine hocalık yapmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Elimizde yirmi civarında eseri vardır.

Derin Türk musikisi bilgisi ve Osmanlı zarafeti içerisinde Civan Ağa adı ile unutulmazlar arasına girmiştir.

Bir yanıt yazın