Sâzende - Sersâzende nedir?

Fasıl grubundaki sanatçılar, gruptaki görevlerine göre özel bazı isimlerle anılırlar. Bir fasıl heyetinde enstrüman çalan kişilere sâzende, eserleri okuyan kişilere ise hânende adı verilir. Fasıl icra edilirken, o faslı yöneten kişi hanendelerden biri ise; o kişi ser-hânende veya baş hanende adı ile anılır.

Sâzendelerin başında ise ser-sâzende veya baş sâzende adıyla anılan şefleri bulunur. Hânendeler ellerinde her zaman bir zilli def veya bir daire bulundururlar ki, bu enstrüman fasıl heyetinde kullanılan ritim sazlarıdır.

Özellikle baş hânende, elindeki zilli def ile faslı yönetir, icra sırasında hangi eserin söyleneceğini, hangi şarkıya, nasıl ve ne zaman geçileceğini, elindeki zilli defle yaptığı bazı küçük jestler, işaretler ve bazı hareketlerle gruptaki hanende ve sâzendelere haber verir.

Fasıl icrasında bir önemli konu da eser seçimidir. Elli yıldır fasıl yapan gerek sâzende, gerekse hânende birçok müzisyen, repertuarın fasıl icrası sırasında belirlendiğini söylemişlerdir.

Sersazende

Türk müziği’ndeki her şarkı, fasıl icrasında yer alamaz. Gerek usul, gerekse melodi açısından fasıl icrasına uygun şarkılar seçilmelidir.

Günümüzde bu şarkılara “fasıl şarkısı” olarak adlandırılır ve bir fasıl icrasında, bu şarkılar seslendirilir.

Fasıl icrasına Peşrev formundaki bir eserle girilir. Ağır Aksak usulünde Şarkı formunda birkaç eserin ardından; Sengin Semai, Aksak, Curcuna gibi daha yürük usullerde şarkılar okunur ve en son yine aynı makamda bir saz semaisi veya sirto ya da oyun havası ile bitirilir.

Fasıl icraları, bulunulan yere ve özellikle de müzisyenlerin repertuar bilgilerine göre uzun süre icra edilebilir.

Fasıl icrasının karakteristiği olan devamlılığını bozmamak adına, icra sırasında hânendelerin ve sâzendelerin dinlenebilmeleri için arada 20 – 25 dakika sürebilen Taksimler yapılır. Yine aynı şekilde arada gazel de okunabilmektedir.

Bu doğaçlamalarda, gerek hanende, gerekse sâzende, sazıyla ve sesiyle tüm hünerlerini gösterir. Fasıl repertuarı ve eserlerinin seçiminde ardı ardına gelecek uygun fasıl şarkılarını sıralamak önemlidir. Fasıl icrası ağır eserlerle başlar, bu eserlerin ardından her biri bir öncekinden daha yürük sayılabilecek şarkılarla devam eder ve hızlı bir sözsüz eserle sona erer. Merve Eken KüçükaksoyKaynak: musikidergisi.net

Bir yanıt yazın