Muhlis Sabahattin Ezgi

Bestelediği çok sayıdaki sahne yapıtıyla, bu alanda en verimli Türk bestecilerden biri sayılan Muhlis Sabahattin Ezgi, 1890 yılında Abdülaziz’in baş mabeyincisi olan babası Hurşit Bey’in sürgüne gönderildiği Adana’da dünyâya geldi.

Babasının ölümünden sonra ailesiyle Selânik’e göç etti ve ilk bestesini on bir yaşındayken burada yaptı. Ailenin İstanbul’a dönmesine izin verilince Galatasaray Sultanisi’ne girdi (1904) ve piyano dersleri almaya başladı.

Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra siyasete atıldı, gazetecilik yaptı. İttihat ve Terakki yönetimine karşı tutumu nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve Avrupa’ya kaçtı. Bir süre sonra İstanbul’da oturmaması koşuluyla dönüşüne izin verilen Muhlis Sabahattin Ezgi, İstanbul yakınında bir köye yerleşti ve bundan sonra yalnız müzikle ilgilendi.

ilk opereti Çaresaz’ı 1917 yılında besteledi. Bunu çok sayıda operet ve revü parçası izledi. Müzikli oyunlar yazdı ve yönetti. Operetlerinde daha çok Türk müziği makam ve usullerini çok sesli müziğe uygulayan Muhlis Sabahattin, kimi zaman da her iki müziğin ses yapısını bir arada kullandı.

Muhlis Sabahattin Ezgi, en ünlü operetlerinden olan Ayşe, Çaresaz, Kerem ile Aslı, Efenin Aşkı ve Gülfatma operetlerinin “ihtiva ettikleri milli motifler itiban ile” özel bir değere sahip oldukları ve yazdığı eserlerin Türk musikisine armoni uygulanması yolunda önemli ipuçları içerdiği düşüncesindeydi.

Döneminin eleştirmenleri ise, Muhlis Sabahatin’in eserlerinin Türk müziğinde gerçekleşmesi arzu edilen modernleşmenin herkesçe benimsenen örnekleri olduğu düşüncesinde birleşiyorlardı.

Klasik Türk müziği formlarında da besteler yapan Muhlis Sabahattin’in en tanınmış besteleri arasında; Bahar geldi gül açıldı, Dün gece saz meclisine neden geç geldin, Pencerenin perdesini açbana göster yüzünü, Hatırla ey peri o mesut geceyi şarkıları sayılabilir.

Birçok fantezisi ve operet şarkısı, kendi yönetimindeki orkestra eşliğinde Münir Nurettin Selçuk, Fikriye Hanım, Seyyan Hanım gibi sanatçılarca plağa kaydedilen Muhlis Sabahattin’in, kendi çaldığı piyano eşliğinde solo plak kayıtlan da vardır. Muhlis Sabahattin Ezgi, 10 Şubat 1947 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.
Kaynak: ata.boun.edu.tr

Bir yanıt yazın