Özgen Gürbüz

Özgen Gürbüz, 15 Nisan 1951 tarihinde Merzifon’da dünyâya geldi. Yüksek öğrenimini, İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarını ve ODTÜ inşaat Mühendisliği Bölümünü bitirerek tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilir. Müzik çalışmalarına babasından gördüğü büyük destek ve teşvikle başladı. İlk çalgıları; Melodika ve Mandolin oldu. Lise son sınıfta, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinde öğrenciliği sırasında; öğretmenleri Sevgi Ersoy ve Erol Dikeç’in teşvikleriyle beste denemeleri yaptı.

Üniversite öğrenciliği sırasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nda, Erol Sayan yönetiminde çalışmalara katıldı. 1976 yılında, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde misafir Tanbur sanatçısı olarak çalıştıktan sonra, 1977 yılında açılan sınavı kazanarak Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Devlet Korosu’nda tanbur (Ses) sanatçısı kadrosunda görev yapmaya başladı.

Daha sonra öğrenim durumu nedeniyle Ankara’ya döndü. Ankara Radyosu Yayınlarına 1979 yılından itibaren, önceleri istisna akdiyle, 1982 yılından sonra kadrolu Tanbur sanatçısı olarak katılmaya başladı. 1984 yılında, “Kutlutaş Enka İnşaat Şirketleri’nin (Joint Venture) Suudi Arabistan Şantiyesi’nde çalışmak üzere T.R.T.’den ayrıldı.

Medine’deki toplu konut projesinde; Saha Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi, ve Betonarme Karkas Grubu Koordinatörü olarak hizmet verdikten sonra, T.R.T.’ye girmek üzere Türkiye’ye döndü.

1990 – 2004 yılları arasında, T.R.T. Müzik Dairesi Başkanlığında Türk Sanat Müziği Müdürü, Ankara Radyosunda lâvta ve Tanbur Sanatçısı, Ankara Radyosu Türk sanat Müziği Çocuk ve Gençlik Korolarında şef, eğitici, Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik Denetleme Kurulları’nda başkan ve üye olarak görev yaptı.

Özgen Gürbüz, müzik hayâtında; İsmail Baha Sürelsan, Ercüment Berker, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Necdet Yaşar, Kenan Yomralı, Çinuçen Tanrıkorur, Cafer Açın, Yılmaz Pakalınlar, Aka Gündüz Kutbay gibi şahsiyetlerin yardım ve desteklerini gördü.

Tanburi cemil ve Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı Sezgin icraatlarını (ders alma anlamında) sürekli dinlediği sanatçılardır. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında; sanatçı, besteci ve uzman olarak yer aldı. T.R.T. Türk sanat Müziği Repertuarında yayınlanan, 25 bestesi bulunmaktadır. Bazı gazete ve dergilerin sanat sayfalarında, röportaj ve makaleleri yayınlanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar’ınca düzenlenen I. Ve III. cü Türk Musikisi sempozyumlarına, Kültür Bakanlığınca düzenlenen 1. Türk Müziği Kongresine bildiriler ile katıldı.

“Türk Musikisinde Kullanılan Koma Aralığının Frekansına ilişkin Bir Araştırma” “Bir Halk Çalgısı Üzerine Perde Analizi” ve “Uşşak Makamı Dizisinde. Kullanılan ikinci Derece Üzerine Bir Araştırma” adlarını taşıyan çalışmalar yaptı. Bunlardan ilk ikisi teksir halinde, sonuncusu da “T.R.T. Müzik dairesi Yayınları” arasında, kitap halinde yayınlanmıştır.

Özgen Gürbüz besteleri

Ayrıca, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin ortak seslerinin incelendiği “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Sistemleri Üzerine Bir Araştırma” adını verdiği bir çalışma tamamlanmıştır. Bu arada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Türk Amerikan Kültür Derneği’nde çeşitli derneklerde, Fransız Büyükelçiliğinde, çeşitli ülkelerde Türk Müziği üzerine açıklamalı konferanslar vermiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Müziği Korosu, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Korosu, Kilis Yardımlaşma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Türkiye Elektrik Kurumu gibi, çalışmalarını amatörce sürdüren korolarda koro şefliği yapmış, bazı Üniversitelerde ve Kilis Yardımlaşma Derneği’nde, Türk Müziği Nazariyatı dersleri vermiştir.

Radyo Sanatçıları ve Çocuk Korosu ile yurt dışına çeşitli konserler vermek üzere çıkmıştır. 1997 yılında, Güney Kore’de Seul’de düzenlenen “Pi’ri Festival” de ülkemizi konferansçı ve Lâvta sanatçısı olarak temsil etmiş, uygulamalı olarak (İngilizce) Türk Musikisi nazariyatı çalgıları üzerine bildiri sunmuştur.

Özgen Gürbüz, Milliyet Gazetesi’nin tertip etmiş olduğu, ”Yılın En Sevilen on Şarkısı” anketinde, 1991 yılında “Kömür Gözün Aklım Aldı, Aklımı Balam” isimli Nihavend şarkısı ile “Dokuzunculuk”; 1997 yılında “Bana Gel Sevgilim Ol” sözleriyle başlayan Hicaz şarkısı ile “Dokuzunculuk”, 1997 yılında, “Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam” sözleriyle başlayan Rast şarkısı ile mansiyon ödüllerini kazanmıştır.

Ayrıca, “TC. Çevre Bakanlığı’nın tertip etmiş olduğu “Türk Müziği Çevre Çocuk Şarkıları” yarışmasında da Hicaz makâmında bestelediği “Dünyâmız güzel, dünyâmız bizim, haydi gelin çocuklar” isimli şarkısı ile 7 Ekim 1991 tarihinde, üçüncülük ödülünü paylaşmıştır.

Özgen Gürbüz, T.R.T. Repertuarında kabul edilenlerle birlikte, sözlü ve enstrümantal olmak üzere, 40 civarında eser bestelemiştir.

ÖZGEN GÜRBÜZ BESTELERİ BİRAZ KONUŞALIM 'DA BİRAZ KONUŞALIM 17 NİSAN 2021 PARÇA 3

Bir yanıt yazın