Selânikli Ahmet Bey

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Aziz Basmacı’nın amcası olan Selânikli Ahmet Bey, 1869 yılında Selânik’te dünyâya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu ve berber çıraklığı yaparak hayâta atıldı.

Önceleri güzel sesiyle ve sonra da udu ile şöhret yaptı. Bir müddet Selânik Mevlevîhanesi’ne devam etti ve bir fasıl heyeti kurdu.

1909 yılında Hareket Ordusu ile İstanbul’a geldi. İstanbul müzik piyasasında şöhretli bir udî ve bestekâr olarak yıllarca çalıştı. Eserlerine ait notalar, ölümünden sonra ailesi tarafından İstanbul Konservatuvarı’na verildi.

Fasıl musikimizin, özellikle de Ağır Aksak şarkıların ölümsüz bestekârıdır. Kürdîlihicâzkâr makâmına olan sevgisinden dolayı, “Kürdîli Ahmed Bey” diye anılırdı.

Mahmud Şevket Paşa’nın desteğini görmüş olan Selânikli Ahmet Bey, iyi bir udî ve hânende olup, çok sayıda şarkı bestelemiştir.

Bir yanıt yazın