Tanbûrî Hikmet Bey

Tanbûrî Cemil Bey‘in ablası Beyhan Hanım’la, hakim Sadullah Bey’in oğlu olan Tanbûrî Hikmet Bey, 1890 yılında İstanbul’da dünyâya geldi. Mûsiki sanatını ve tanbûr çalmasını dayısından öğrendi. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı.

Tanburdan başka keman da çalar, batı mûsikisini de iyi bilirdi. Cemil Bey’in çevresinde bulunan mûsikişinasları tanıdı ve onların yaptığı mûsiki toplantılarına katıldı. Zamanla tanbur çalma tekniğini geliştirerek “Şed Yolları”nda üstün bir başarı elde etti. O da dayısı gibi her eseri yedi sekiz perde üzerinde çalardı. Bazı plâklarında Cemil Bey’e eşlik etmiştir.

On kadar şarkısı biliniyor. Başta şevk-efzâ eseri olmak üzere güzel şarkılar bestelemiştir. Çok öğrenci yetiştiren Hikmet Bey’in en tanınmış öğrencisi Lâika Bey’dir. Son yıllarını hasta olarak geçiren ve hastalığı sırasında pek arayanı soranı olmayan sanatçı, 20 Temmuz 1923 tarihinde İstanbul’da akciğer vereminden vefat etmiştir. Kaynak: eksd.org.tr

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:17 Mayıs 2024