Ûdî Hasan Sabri Bey

Âmâ Hasan Bey olarak da bilinen Ûdî Hasan Sabri Bey, 1868 yılında Şemsipaşa’daki “Delinin Yalısı”nda dünyâya gelmiştir. Babası askeri doktorlardan Reşit Paşa, annesi Şam valiliğinde bulunmuş olan Mustafa Paşa’nın kızı Zehra Hanımdır.

Resmi bir okulda değil, özel öğrenim görerek yetiştirilmiş ve Maarif Nezareti Meclis Kalem’inde memuriyete başlamıştır. Bu görevi, 1908 yılında Meşrutiyet’in ilânından sonra kadro kısıtlanması sonucu açıkta kalıncaya kadar devam etmiştir. İlk mûsiki çalışmalarına, Şam’da bulunduğu sıralarda bir mûsikişinastan kanun çalmasını öğrenmiş olan annesinden ders alarak başlamış, Biraz ilerlettikten sonra kanuni Mike’den kanun, nota dersleri almış ve Hamparsum notasını öğrenmiştir. Ud hocası Beşiktaş’lı Cemal Bey’dir. Hayık Usta’dan da Batı notasını öğrenmiştir.

Memuriyette ayrıldıktan sonra özel mûsiki dersleri vermiş ve öğrenciler yetiştirmiştir. Divanyolu’nda Leon Hanciyan‘ın başkanlığında açılan “Darülmûsiki”de bir süre icrakâr ve hoca olarak çalışmıştır. Çok titiz yaratılışlı, güzel giyinen bir kimse ve bestekâr olarak da güzel eserler veren Hasan Bey, Hüseyni makâmında bir peşrev olmak üzere, kırk kadar eser bestelemiştir.

Kendi eli ile yazmış olduğu notalarının çoğu “Kumkapı – Nişancı Yangını”nda yanmıştır. İyi Fransızca bilen Ûdî Hasan Sabri Bey’in doğuştan zayıf olan gözleri, yaşı ilerledikçe tamamen göremez olmuştur.

Önceleri Aksaray’da, sonraları Kanlıca’da, daha sonra Üsküdar’da Paşa kapısı karşısında bulunan evinde oturmuş olan Hasan Sabri Bey, 21 Mart 1922 tarihinde burada ölmüş ve Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
Kaynak: eksd.org.tr

Bir yanıt yazın