Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek, Askerî doktor İsmail Behiç Bey’in oğlu olarak 11 Mart 1891 tarihinde İstanbul’da dünyâya geldi. 18 Ekim 1949 tarihinde Ankara’da vefat etti. Kabri Asri Mezarlık’tadır. Enis Behiç Koryürek, Hecenin Beş Şairi’nden biridir.

İlköğrenimini özel dersler alarak yaptı. Selânik ve Üsküp idadilerinde, İstanbul Lisesi’nde ortaöğrenim gördü.

Mülkiye Mektebi’ni 1913 yılında birincilikle bitirip, Hariciye Bakanlığı Ticaret İşleri Kâtipliği’ne tayin oldu.

Bükreş Konsolosluğu Kâtipliği (1915), Budapeşte Konsolos Muavinliği (1916), Edirne Vilâyeti Hukuk Müdürlüğü (1922 – 1925), Ticaret Bakanlığı tercümanlığı (1926), daire başkan yardımcılığı, daire başkanlığı Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Enis Behiç Koryürek, 1921 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen “Müdafaa-i Milliye” adlı gizli örgüte katıldı. Cumhuriyetten sonra, Fransızca ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

Enis Behiç Koryürek kimdir

Uzun yıllar Ticaret, İktisat ve Çalışma bakanlıklarında çalıştı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den milletvekili adayı oldu, seçilemedi.

Yaşamının son dönemini zorluklar içinde geçirdi. İlk şiirlerini aruz vezni ile yazdı. Adı, Balkan Harbi sırasında millî temalı ve aruzlu şiirleri ile duyuldu.

Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra, hece vezni İle sevilen epik manzumeler yazdı. Hecenin beş şâirinden biri oldu. Servet-i Fünun etkisi taşıyan ilk şiirleri 1912 yılında “Şehbal” dergisinde yayınlandı.

Daha sonra Ziya Gökalp’in etisiyle hece veznini benimsedi ve Milli Edibiyat akımına katıldı. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiiler yazdı.

Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösterdi. 1946 yılından sonra mistik bir şiire yöneldi. Bir mevlevinin ruhuyla bağlantı kurduktan sonra yarattığını öne sürdüğü tasavvufi şiirler yazdı.

Şiir kitapları

  1. Miras (1927),
  2. Vâridât-ı Süleyman (1949),
  3. Miras ve Güneşin Ölümü (1951)

Bir yanıt yazın