Halil İbrâhim Akçam

1885 yılında Hasköy / İstanbul’da dünyâya gelen şair Halil İbrâhim Akçam’ın babası, Geredeli Hasan Tah­sin Efendidir.

İlkokulu dokuz yaşında bitirdikten sonra, bir yıl Hadika-i Marifet Rüştiyesinde öğrenim gördü. 1895 yılında Darüşşafaka Lisesine geçti. 1902’de babasını kaybeden şair, sekizinci sınıfta Abdülhamid yönetimine karşı sergilediği isyankâr davranışları sebebiyle Midilli adasına sürgüne gönderildi (1905).

Sürgündeyken Midilli İdadisini bitirdi. 1906 yılında affedilince İstanbul’a döndü. Vefa İdadisi kâtipliğine atandı (1907). 1909 yılında yükseköğrenimine başladığı İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Felsefe ve Edebi­yat Bölümlerinden 1912 yılında mezun oldu.

Halil İbrâhim Akçam, İlk şiirini 1904 yılında, Darüşşafaka Lisesi, yedinci sınıfındayken yazdı. Şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullandı. Şiirlerinde daha çok bireysel konuları işledi. Eğitim yöneticiliği ve Şurâ-yı Devlet üyeliği de yapan şair, yirmi iki yıllık çalışma hayâtından sonra emekliye ayrıldı.

Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın mısraıyla başlayan şiiri, Sadettin Kaynak tarafından Uşşak makâmında bestelenmiştir.

Şiirleri

  • Günün Mutlularına – 1933
  • Cumhuriyet Çocuk­larına – 1937
  • Devrim Çocuklarına – 1939
  • Türk Çocuklarına Şiirler – 1941 – 1942
  • Türk Gençlerine – 1944

Şairimiz ile ilgili olarak bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Utin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın