Halil Nihat Boztepe

Halil Nihat Boztepe, 1882 yılındade Trabzon’da dünyâya geldi. Trabzon Askeri Rüştiyesi ve İdadisi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Fransız Frenkler Mektebi’nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı.

Bu arada duyun-u umumiye idaresi’nde de memurluk yaptı. Daha sonra müfettişlik kalemi ve komiserlik kalemi mübeyyizliğine atandı.

Cumhuriyet’ten sonra 1925 yılında, osmanlı borçlar meselesinin çözümü için devlet tarafından görevli olarak Paris’e gönderildi.

1927 yılında Gümüşhane milletvekili ve 1931 yılında da Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Hiç evlenmedi ve 1949 yılında, İstanbul’da vefat etti.

Halil Nihat Boztepe, karakter olarak oldukça kibar, nazik, yardımsever bir kişi ve Atatürk‘ün sevgisini kazanmış bir sanatçıdır. Edebiyat tarihimizde, mizah – yergi gücü ağır basan ünlü divan şairlerine yazdığı nazirelerle tanındı ve en güzel şiirlerini aruzla yazdı.

Edebiyata, 2. meşrutiyetin ilanından sonra yazdığı şiirlerle ve Fransızca’dan yaptığı çevirilerle atıldı. Günün tarihi, toplumla ilgili olayları, divan tarzı ile birleştirip, karikatürize eden zarif bir şairdir.

Halkın yaşadığı sıkıntıları ve halkın şikayetlerini, zeki ve iğneli bir dille kağıda aktarmış ve bütün bu hicivlerini ölçülü bir şekilde, temiz ve nezih bir lisanla söylemiştir. Böylelikle, manzum mizah türünün usta şairlerinden olduğunu kanıtlamıştır. Uzun yıllar eser vermekten uzak duran Halil Nihat Boztepe, en son 1947 yılında yayımladığı “Ağaç Kasidesi” adlı, yüzlerce beyitten oluşan kasidesiyle Türk manzum hicvinin en dolgun ve zarif bir örneğini vermiş oldu.

Şiir kitapları

  1. Siham-ı İlham (1921),
  2. Ayine-i Devran(1924),
  3. Mahitab (1924),
  4. Ağaç Kasidesi (1947)
  5. Nedim Divanı ile Nedim-i Kadim Divanının Günümüz Türkçe’si Basımı.

Ayrıca, Fransızca’dan yaptığı birçok şiir ve roman tercümesi, gazete ve dergi sayfalarında şiir ve yazıları vardır.
Kaynak: diledebiyat.net

Bir yanıt yazın