Faruk Salgar

Türk sanat müziği ses sanatçısı Fâruk Salgar, Süheyla Altmışdört, Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı Sezgin, İnci Çayırlı, Tülun Korman, Necdet Varol, Abdi Çoşkun, Yalçın Tura, Fâruk Timurtaş ve Nevzat Atlığ gibi hocalardan yararlanmış, bir süre Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda misafir sanatçı olarak görev almıştır.

Birçok toplulukta solist olarak görev almış, tanbur ve ud çalmaktadır. “Gözyaşlarıma bakma sakın” isimli kürdilihicazkar makâmındaki şarkısı T.R.T. repertuarındadır.

Bestekar serileri, Büyük bestekarlar ve İnbat adlı CD’lerde görev almış, 2001 yılında Eyüp Mûsiki Vakfı, 2002 yılından itibaren Bakırköy Mûsiki Vakfı Korolarını çalıştırmış ve 2005 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Konservatuarı’nda repertuar hocalığına başlamıştır.

Bir yanıt yazın