Gülcan Kaya

1969 yılında Erzincan’ın Doluca köyünde dünyâya gelen ses sanatçısı Gülcan Kaya, çocukluğunu herkesin her fırsatta türkü söylediği bu köyde geçirme şansına erişmiştir.

İstanbul’da liseyi bitirdiği 1991 yılında, konservatuarın ses bölümüne girmiş, 1993 yılında T.R.T.’nin yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu’nun kadrolu ses sanatçısı olmuştur.

1996 yılında konservatuar’ı bitirmiş, halk türkülerinde kadının yerini inceleyen bir araştırma yapmış ve Haliç Üniversitesi konservatuarı’nda 4 yıl öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Orada halk müziği bölümünü kurmuş, radyo ve televizyonda halk türküleri üzerine programlar sunmuş ve yayın sorumlulukları yapmıştır.

Türkiye’de kadın sesleri arasında oldukça geniş ve farklı bir ses rengine sahiptir olan Gülcan Kaya, Anadolu’nun hemen her yöresinden derlenen türküleri ustaca yorumlayabilmektedir.

Anadolu bâtıni tasavvuf anlayışını yansıtan deyiş ve semahlardan, gurbet, sıla konularını taşıyan türküler, ölüm, ayrılık konusunu işleyen uzun havalar, ağıtlar, hemen her yöreden, aşk – sevdâ üzerine söylenmiş türküler, Konya ve Orta Anadolu’nun ritimli, hareketli kâşık havaları, oyun havaları, Keskin yöresi türküleri, mizahi türküler, Azeri türküler, Zeybekler, Karadeniz türküleri sanatçının geniş repertuar yelpazesini oluşturmaktadır.

Kendisini canlı performans sanatçısı olarak tanımlayan Gülcan Kaya, Anadolu halk türküleri’nin dünyânın en önemli ve en güzel renklerinden biri olduğunu düşünmektedir.

Bir yanıt yazın