Hâkan Hataylı

Ses sanatçısı Hâkan Hataylı, 16 Aralık 1964 tarihinde İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Hafız, mevlidhan ve kasîdehan Hacı Mahmut Hataylı ile Şükran Hataylı’nın oğludur.

Hâkan Hataylı, ilk müzik sevgisini küçük yaşlarda, dini mûsikî alanında önde gelen bir ses sanatkârı olan babasından almıştır.

İlk öğrenimini Yavuz Selim İlkokulu’nda, orta öğrenimini Çapa Ortaokulu’nda tamamlayan Hataylı, Şehremini lisesi’nde sürdürdüğü lise öğrenimi sırasında, udî ve bestekâr Rüşdü Eriç‘ten genel müzik bahisleri konusunda faydalanmıştır.

Ses Sanatçısı Engin’den uzun müddet ud dersleri alarak, bu sazda önemli ilerlemeler kaydetmiş, aynı tarihlerde Rumeli Türkleri Mûsikî Cemiyeti’ne de devam etmiş olan Hataylı, bu topluluktaki düzenli çalışmalarıyla repertuarını ilerletme imkânı bulmuştur.

Sonraki yıllarda Kubbealtı Akademi Vakfı Mûsikî Bölümü’nde, bestekâr ve mûsikî hocası Yusuf Ömürlü’nün derslerine ve meşklerine devam ederek, dinî ve dinî mûsikî sahalarında nazarî bilgilerini ve repertuarını geliştirmiştir.

Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’nun 1986 yılında açtığı sınavı kazanarak, göreve başlamış olan Hataylı, solist olarak da görev yaptığı koronun gerçekleştirdiği bütün yurt içi ve yurt dışı turne konserlerine katılmıştır.

Türk Hava Yolları Mûsikî Derneği, Yeşilyurt Deniz Kulübü Mûsikî Topluluğu, Rumeli Türkleri Mûsikî Cemiyeti ve Yeşilköy Halk Eğitim Merkezi Mûsikî Korosu gibi kuruluşlarda şeflik görevinde bulunmuştur.

Hâkan Hataylı kimdir

İçinden yetiştiği ve önemine gönülden inandığı amatör müzik topluluklarında öncülük, kuruculuk, hocalık ve yöneticilik yaparak da hizmetler veren Hataylı, bu çalışmalarıyla günümüze kadar yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.

Bu amatör nitelikli çalışmaları sürdürmesinin yanısıra, 1994 yılından itibaren İstanbul Fasıl Topluluğu ve İstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’nun da dâimi üyeleri arasında yer almıştır.

Bu toplulukların Fransa, Fas, Hırvatistan gibi ülkelerde verdiği uluslararası festival konserlerinde solist olarak görev almıştır.

İstanbul Fasıl Topluluğu’nun gerçekleştirdiği “İstanbul Şarkıları – 1”, “İstanbul Şarkıları – 2”, “İstanbul Türküleri – 1”, “İstanbul Türküleri – 2”, “Bestelenmiş Şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy“, “Bestelenmiş Şiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek” ve “Şarkı ve Köçekçeleriyle Dede Efendi” adlarını taşıyan yedi kaset ve yedi CD’de, solist ve korist olarak görev almış olan Mustafa Hâkan Hataylı, bu topluluğun 1994 yılından beri periyodik olarak sürdürdüğü fasıl konserleri içinde hanende olarak yer almıştır.

İstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu üyesi olarak da, çok sayıda sahne konseri vermiş, Türk Tasavvuf Mûsikîsı’nın önde gelen örneklerinin seslendirildiği bir dizi TV programına ve ayrıca Kanal 7, Kanal D, Samanyolu TV, H.B.B., Show TV ve B.R.T. gibi medya kuruluşlarında çok sayıda müzik programına solist olarak iştirak etmiştir.

Hâkan Hataylı, tasarımcı, stilist Işıl (Tezay) Hataylı ile evli olup, Özge (1992 doğumlu) ve Bilgesu (2000 doğumlu) adlarını taşıyan iki kız çocuk babasıdır.

Bir yanıt yazın