Mehmet Kemiksiz

Ses sanatçısı ve bestekâr Mehmet Kemiksiz, 1969 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyâya gelmiş, 1992 yılı Türkiye İlahiyat Fakülteleri arasında düzenlenen güzel Kur’an okuma yarışmasında Türkiye Birincisi olmuştur.

Yüksek öğrenimine Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde başlamış, ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek öğrenim süresince Doç. Dr. Nuri Özcan yönetimindeki fakülte korosunda görev almış, aynı yıllarda Üsküdar Emin Ongan Mûsıkî Cemiyeti’ne devam etmiştir.

Kuruluşu aynı yıllarda olan Aziz Mahmud Hüdâyî Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu’nda, H. İlhan Tok himayesinde, başta Kur’an ta’lîmi ve kırâatı olmak üzere, Mevlid gibi çeşitli formlardaki icralar konusunda üslup derslerine devam etmiştir.

H. İlhan Tok’tan sonra bu koronun yönetimini devralmış olan sanatçının müzikal yaşamına, T.R.T. İstanbul Radyosu Sanatçısı Neyzen Ahmed Şahin‘le birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar tesir etmiştir.

Mehmet Kemiksiz şarkıları

Mehmet Kemiksiz, bir süre Hafız – Bestekâr Âmir Ateş‘ten Mevlid-i Şerif’i meşk etmiş ve beste dersleri almıştır.

Tasavvuf Musikisi alanında bestelediği 100’e yakın eserinin yanında, 15 kadar şarkı formunda besteleri vardır.

Ahmed Şahin‘le birlikte Türk – İslam Mûsikîsi Külliyatı adlı büyük ve uzun soluklu bir çalışmaya başlamış, bu büyük çalışma, Ulus Müzik’ten çıkan ve içinde usta müzisyenlerin yer aldığı 5 albümden oluşan, Tevşihler serisiyle ilk meyvelerini vermiştir.

Lisans üstü çalışmasını Tasavvuf Anabilim Dalında “Semâ ve Devrân” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamış olan Mehmet Kemiksiz, müzik faaliyetlerine; söz yazarlığı, beste ve yeni albüm çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı konserleri, sistemli olarak devam eden meşk faaliyetleri, kendi adı ile faaliyet gösteren müzik topluluğu ile ve yeni projelerle devam etmektedir.

Bir yanıt yazın