Türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanlarından, Âşık Dâimî (İsmail Aydın) hakkında bilgiler ve sitemdeki ilgili olduğu türkülerimizin sayfaları.