Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan – Tercan yöresi
Kaynak kişisi: Âşık Dâimî (İsmail Aydın)
Derleyeni: T.R.T.
Notaya alanı: Altan Demirel
Formu: Semâh formu

Sözleri

Bugün bize pîr geldi
Gülleri taze geldi
Yanı sıra Kamberi
Ali’ye Murteza geldi

Bağlantı:
Eyvallah şâhım eyvallah
Hak lâ ilahe illallah
Eyvallah pîrim eyvallah
Adı güzeldir güzel şâh

Ali bizim şâhınmız
Kâbe kıblegâhımız
Mihraçtaki Muhammed
O bizim padişâhımız

Padişâhım yaradan
Okur akdan karadan
Ben pîrden ayrılmam
Bin yıl geçse aradan

Aramı uzattılar
Yarama tuz bastılar
Fazlıdan bir kul geldi
Bedestanda sattılar

Sen Ali’sin güzel şâh
Şâhım eyvallah eyvallah

Video yorumları

Fadime Satılmış

Aysun Gültekin

Erdal Erzincan

Ârif Sağ

Sabahat Akkiraz

Nuray Hafiftaş

Notası

Bugün bize pîr geldi notası - 1
Bugün bize pîr geldi notası - 2
Bugün bize pîr geldi notası - 3
Bugün bize pîr geldi notası - 4
Bugün bize pîr geldi notası - 5
Bugün bize pîr geldi notası - 6
Bugün bize pîr geldi notası - 7
Bugün bize pîr geldi notası - 8
Bugün bize pîr geldi notası - 9

Bir yanıt yazın