A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim

Bestesi Sultan 3. Selim‘e, güftesi Sâbit‘e ait olan, sûz-i dilârâ makâmı, ağır aksak semaî usûlündeki ağır semâî.

Sözleri

A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim
Yüze çık şunda habâbâne-şinâh eyleyelim
Sîneye bâri hayâlin çekelim dildârın
Kurs-ı âyinemizi hâle-i mâh eyleyelim

Türkçe karşılığı:
Ey gönül, damla mıyız ki diplere sığınalım?
Yüzeye çık, su kabarcıkları gibi yelken açalım.
Bari sevgilinin hayalini kalbimize çekelim.
Aynamızı, ayın etrafındaki hâleye çevirelim.

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - A Gönül Cür'a Mıyız Ka'r-ı Penah Eyleyelim (Official Video)

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-A Gönül Cur'a Mıyız Ka'r-ı Penâh Eyleyelim (SUZ-İ DİLÂRÂ)R.G.

Notası

A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim notası - 1
A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim notası - 2

Yorumunuz