Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş

Eserin künyesi

Beste: Nasîbin Mehmet Yürü
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Makam: Uşşak makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş
Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor bir lâhza yaş
Durmuyor hiç ızdırabım, bağrıma bassam da taş
Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor bir lâhza yaş

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş

Prof. Dr. Alâeddin Yavasca

Alaeddin Yavaşça - AŞIKINDAN SEN NASIL BIKTIN

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş

Notası

Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş notası - 1
Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş notası - 2

Yorumunuz