Nasibin Mehmet Yürü

Eserin künyesi

Bestecisi: Nasîbin Mehmet Yürü
Güfte şairi: Ahmet Refik Altınay
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âşıkından, sen nasıl, bıktın, neden ettin, telâş?
Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor, bir lâhza, yaş
Durmuyor, hiç ızdırabım, bağrıma, bassam da, taş
Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor, bir lâhza, yaş

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş

Prof. Dr. Alâeddin Yavasca

Alaeddin Yavaşça - AŞIKINDAN SEN NASIL BIKTIN

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Aşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telaş

Notası

Âşıkından, sen nasıl, bıktın, neden ettin, telâş notası - 1
Âşıkından, sen nasıl, bıktın, neden ettin, telâş notası - 2

Bir yanıt yazın