Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi ve Reis’ül Küttab Mahmut Efendi
Güfte şairi: Hâfız-ı Şirâzî
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Hafîf usûlü
Formu: Kâr formu

Sözleri

Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed
Vasl-i tu kemâl-i hayret âmed

Bes garka-i hâl-i vasl kâher
Hem ber ser-i hâl-i hayret âmed

Yek dil binümâ ki der reh-i tu
Ber çihre ne hâl-i hayret âmed

Ne vasl bimâned u ne vâsıl
Ancâ ki hayâl-i hayret âmed

Ez her tarafî ki gûş kerdem
Âvâz-i suâl-i hayret âmed

Sud münhezim ez kemâl-i izzed
An râ ki celâl-i hayret âmed

Ser tâ kadem-i vücud-i Hâfız
Der aşk-i nihâl-i hayret âmed

Türkçe karşılığı

Sevgili, senin aşkın hayret fidanıdır.
Vuslatın da hayretin kemâli.

Nice vuslat deryasına dalanlar, sonunda hayrete vardılar.
O’nun yolunda, yüzünde hayret beni bulunmayan bir gönül göster bana.

Hayret hayâlinin geldiği yerde ne vuslat kalır, ne vuslata eren.
Her ne tarafa kulak verdiysem, kulağıma “Hayret Nedir?” sorusu geldi.

Hayret ululuğuna varan kişi, yüceliğin kemalinden mahvoldu.
Hâfız’ın vücûdu, baştan ayağa, aşk içinde hayret fidanı olup kaldı.

Hayret: Tasavvufta ulaşılması istenen bir hedeftir.

Video yorumları

Ahmed Şâhin

Ahmed Şahin ile Meşk-Rastıcedîd Kâr-ı Müşterek

Notası

Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 1
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 2
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 3
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 4
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 5
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed notası - 6

Bir yanıt yazın