Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Vecdi Bingöl
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
Varmadan bir kayalığa
Gün soldu, ufuk da karardı sular
Değdi serâb dudağa
Mecnun Leylâ otağında
Leylâ ölüm yatağında
Gördüğü sitemler ruhunu sardı
O bir gonca idi soldu sarardı
Âşıkları ta’n edecek ne vardı
Mecnûn’a elvedâ gidiyor Leylâ

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Aşk Yolunda Bağrı Yanık Yolcular (HÜZZAM)R.G.

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Aşk yolunda bağrı yanık yolcular

Behiye Aksoy

Behiye Aksoy - Aşk Yolunda Bağrı Yanık Yolcular

Notası

Aşk yolunda bağrı yanık yolcular notası - 1
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular notası - 2

Aşk yolunda bağrı yanık yolcular notası - 3
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular notası - 4

Bir yanıt yazın