Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkınla ben ey nâzenîn
Mecbûrunam mecbûrunam
Ey serv-i kamet nev-zemîn
Mecbûrunam mecbûrunam

Türkçe karşılığı

Ey nazlı sevgili, ben senin aşkınla mecburun olmuşum, mecburunum.
Ey servi boylum, görülmemiş sevgilim, mecburun olmuşum, mecburunum.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Âsuman Aslım

Alp Arslan

Notası

Aşkınla ben ey nâzenîn notası

Bir yanıt yazın