Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan

Bestesi Fâize Ergin‘e, güftesi Abdülbâki Baykara‘ya ait olan, şedd-i arabân makâmı, devr-î hîndî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan
Bir ilâhi neş’e doğsun nağme-i tanburdan
Cuylar feryâd ederken bahre durâdurdan
İnlesin tanbur âgûş-i visâl-i yârdan

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Faşfurdan [ 1955-63 Kayıtları © 2002 Kalan Müzik ]

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Bade-i Vuslat İçilsin Kâse-i Fağfurdan (ŞEDD-İ ARABAN)R.G.

Güzin Değişmez

Bâde i Vuslat Içilsin Kâse i Fağfurdan - Güzin Değişmez

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Şedaraban Şarkı - Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan (Gönül Makâmı)

Notası

Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan notası - 1
Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan notası - 2

Yorumunuz