Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Bestesi Akın Özkan‘a, güftesi Fuzûlî‘ye ait olan, uşşak makâmı, aksak semâî usûlündeki nakış ağır semâî.

Sözleri

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı

Notası

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı notası

Yorumunuz