Akın Özkan

Eserin künyesi

Bestecisi: Akın Özkan
Güfte şairi: Fuzûlî
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Nakış ağır semâî formu

Sözleri

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Notası

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı notası

Bir yanıt yazın