Akın Özkan

Eserin künyesi

Bestecisi: Akın Özkan
Güfte şairi: Fuzûlî
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Nakış ağır semâî formu

Sözleri

Beni, candan usandırdı, cefâdan yâr, usanmaz mı?
Felekler, yandı âhımdan, murâdım şem’i, yanmaz mı?

Kamu bîmârına cânân, deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz, bana derman, beni bîmar, sanmaz mı?

Şeb-i hicran yanar, cânım döker kan, çeşm-i giryânım
Uyadır halkı efgânım, gara bahtım, uyanmaz mı?

Gûl-i ruhsârına karşu, gözümden, kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür, bu akar sular, bulanmaz mı?

Gâmım pinhan tutardım ben, dedîler yâre kıl rûşen
Desem, ol bî-vefâ, bilmen inanır mı, inanmaz mı?

Değildim ben sana mâil, sen ettin, aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gâfil, seni görgeç, utanmaz mı?

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı

Notası

Beni, candan usandırdı, cefâdan yâr, usanmaz mı notası

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:4 Haziran 2024