Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile

Bestesi Ebûbekir Ağa‘ya ait olan, mâhur makâmı, yürük semâî usûlündeki yürük semâî.

Sözleri

Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile
Sâye-veş azmederim kande ise ben de bile
Ne safâdır hele bir kere gönül zihnine ur
Seni ey şûh-i cihân âşık-ı şermende bile

Türkçe karşılığı
O eşsiz sevgili beni kendine öyle bağlı bilsin ki, ona her nerede olursa olsun gölge gibi bağlı kalacağım.
Ey gönlüm, hele bir düşün, o dünyâ güzeli sevgilinin seni utangaç bir âşık olarak bilmesi ne büyük bir gönül şenliğidir.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Beni Çün Kendine Ol Serv-i Revân Bende Bile (MAHUR)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ben İçün Kendine Ol Servi Revan (MAHUR)R.G.

İsmail Olgay

İsmail OLGAY-Beni Çün Kendine Ol Servi Revan (MAHUR)R.G.

Notası

Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile notası - 1
Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile notası - 2

Yorumunuz