Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir

Bestesi Sultan 3. Selim‘e ait olan, zâvil makâmı, ağır çember usûlündeki beste.

Sözleri

Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir
İnbisât-ı ezelî vâsıta-i cân iledir
Kâfirin gamzesi çok kimseleri etti esîr
Yürüyüş mülk-i derûne saff-ı hicrân iledir

Türkçe karşılığı:
Dünyâ zevklerinden mutlu olabilmemin tek şartı sevgiliyle beraber olabilmektir.
Ezelî ferahlık ancak sevgilinin vasıtasıyla mümkündür.
O kâfirin bakışları çok kimseleri esir etti.
Gönül ülkesine yürüyüş, ancak ayrılık acısını tadanların oluşturduğu saf ile mümkündür.

Video yorumları

İsim belirtilmemiş…

Maqam of the Sultan III.Selim - Bezm-i Alemde Meserret Bana Cânân İledir

Notası

Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir notası - 1
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir notası - 2

Yorumunuz