Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül-âsâ rûz-u şeb kârım nevâ
Mübtelâyım mübtelâyım ben sana
Söylesin ey gül sana bâd-ı sabâ
Mübtelâyım mübdelâyım ben sana

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Münip Utandı

Ayşe Taş

Recep Birgit

Notası

Bülbül-âsâ rûz-u şeb kârım nevâ notası - 2
Bülbül-âsâ rûz-u şeb kârım nevâ notası - 2

Bir yanıt yazın