Bin can ile sevdim seni

Bestesi Tanbûrî Büyük Osman Bey‘e ait olan, rast makâmı, çifte sofyan usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bin can ile sevdim seni
Lûtf eyle şâd et bendeni
Sensin mürüvvet mâdeni
Lûtfeyle şâd et bendeni

Sen var iken ey mâh-rû
Bin şûha etmem serf-i rû
Hasretkeşim çoktan beru
Lûtfeyle şâd et bendeni

Video yorumları

Recep Birgit

Recep BİRGİT-Bin Cân İle Sevdim Seni (RAST)R.G.

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - BİN CAN İLE SEVDİM SENİ

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Bin Cân İle Sevdim Seni (RAST)R.G.

Notası

Bin can ile sevdim seni notası

Yorumunuz