Tanbûrî Büyük Osman Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Büyük Osman Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Çifte sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bin can ile, sevdim seni
Lûtf eyle, şâd et, bendeni
Sensin, mürüvvet mâdeni
Lûtfeyle, şâd et, bendeni

Sen, var iken, ey mâh-rû
Bin şûha, etmem, serf-i rû
Hasretkeşim, çoktan beru
Lûtfeyle, şâd et, bendeni

Video yorumları

Recep Birgit

Recep BİRGİT-Bin Cân İle Sevdim Seni (RAST)R.G.

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - BİN CAN İLE SEVDİM SENİ

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Bin Cân İle Sevdim Seni (RAST)R.G.

Notası

Bin can ile, sevdim seni notası

Bir yanıt yazın